Müzik

Müzik Çalışmalarımız 3 Ana Bölümden oluşmaktadır.

Koro çalışması

Okul öncesi dönem için olan şarkıların bireysel ve grup halinde söylenmesidir…
Öğrencinin;

  • Şarkı dağarcığının geliştirilmesi,
  • Uyum içerisinde söyleyebilmesi,
  • Tempoda istikrarlı olması ( yavaşlama veya hızlanma problemlerinin giderilmesi ),
  • Sesini düzgün kullanabilmesi,
  • Nefes alma tekniklerini öğrenmesi.

gibi fiziksel kazanımlarının haricinde,

  • Grup içerisinde ön plana çıkabilmesi,
  • Öz güveninin arttırılması,
  • Müziğin, iletişimde ve grup çalışmalarındaki önemini kavraması

Amaçlanmaktadır…..